MEAS Oy

Measurement Equipment Asset Service

Palvelut/Services/Tjänster

You can find the content in these languages by scrolling down


MEAS Oy toimii myyntikanavana mittauslaitteiden omistajien ja uusia tai käytettyjä mittauslaitteita etsivien välillä antaen teknistä ja kaupallista tukea. MEAS Oy tarjoaa seuraavia palveluja, jotka mahdollistavat mittauslaitteiden helpon, taloudellisen, turvallisen ja vastuullisen käytön:

Osto


Ylläpito

 


 Myynti 


Vuokraus 


Kuljetusvälineet

 

 

English

MEAS Oy operates as a sales channel between the owners and the seekers of the new or the used measuring equipment and offers its customers technical and sales support. MEAS Oy offers the following services that allow an easy, economical, safe and responsible use of measurement equipment:

Purchase


Maintenance


Sales


Rental


Transportation tools

 

Svenska

MEAS Oy fungerar som en försäljningskanal för ägarna av nya och begagnade mätinstrument och de som söker mätinstrument och erbjuder sina kunder teknisk och säljstöd. MEAS Oy erbjuder följande tjänster som tillåter en enkel, ekonomisk, säker och ansvarsfull användning av mätutrustning: 

Inköp


Underhåll


Försäljning


Hyra


Transportmedel