MEAS Oy

Measurement Equipment Asset Service

Responsibilities / Vastuut / Ansvar  

Sähköpostisopimukset ja sivustojen vastuut

MEAS Oy:n puolesta tehtävät sopimukset voidaan tehdä ainoastaan MEAS Oy:n valtuutettujen allekirjoittajien allekirjoittamana. Sähköpostitse tapahtuvan viestinnän tai puhelimen kautta tehdyt sopimukset eivät ole sitovia. Yksikään työntekijä ei ole valtuutettu tekemään sitovia sopimuksia MEAS Oy:n puolesta ilman valtuutetun allekirjoittajan nimenomaista kirjallista vahvistusta. 

Sähköpostin lähettäjän esittämät näkemykset eivät ole välttämättä MEAS Oy:n. MEAS työntekijöille on nimenomaan opastettu, ettei sähköpostitse/internetin kautta lähetetä mitään loukkaavia, uhkaavia tai säädytömiä lausuntoja, eikä minkään maan lakien rikkominen ole sallittua.

Tietokonevirukset saattavat siirtyä WEB-sivuihin sekä sähköpostiviesteihin ja teidän pitäisi olla tietoinen siitä, että nämä voidaan siepata kolmansille osapuolille. Kaikki sähköpostitse tai verkon kautta tulevat liitteet, tiedostot ja linkit kannattaa tarkistaa virusten varalta. MEAS Oy tai lähettäjä ei ota vastuuta mistään levittämästään viruksesta. 

Asiaan liittyvät lisätietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen viveca.heinonen@meas.fi

Responsibilities

Contracts may only be concluded on behalf of MEAS Oy by MEAS Oy authorised signatories and not by email communication or phone. No employee is authorised to conclude any binding agreement on behalf of MEAS Oy with another party by email without the express written confirmation of an authorised signatory.

Any views expressed by the sender of this email are not necessarily those of MEAS Oy. MEAS employees are expressly requested, not to make any defamator, threatening or obscene statements and not to infringe any legal right by email communication. 

Computer viruses can be transmitted by WEB and email and you should be aware that these may be intercepted by third parties. Any attachments to this web or email will be received as separate, the subject line of which will be the file name. You are advised to check this email and any attachments for the presence of viruses as neither MEAS Oy nor the sender accept responsibility for any viruses transmitted by this email and/or any attachments.

Any further enquiries should be addressed to viveca.heinonen@meas.fi

Ansvar

Bara firmatecknare av MEAS Oy kan göra och underteckna avtal för MEAS Oy. Avtal som har förhandlats via e-post eller telefon kommunikation är inte bindande. Ingen anställd har rätt att göra bindande avtal till MEAS Oy:s räkning utan en skriftlig bekräftelse av behörig firmatecknare.

Eventuella synpunkter från avsändaren av en viss e-post är inte nödvändigtvis av MEAS Oy. MEAS anställda har särskilt kommunicerats att det är förbjudet att sända kränkande, hotande eller obscena uttalanden via  e-post eller internet och brott mot lagarna i något land inte år tillåtet.

Datavirus kan överföras genom web och e-post och du bör vara medveten om att dessa kan fångas upp av en tredje part. Ni uppmanas att kontrollera alla eventuella bilagor, filer och  lämkar för förekomsten av virus för att MEAS Oy eller avsändareninte tar ansvar för eventuella virus som överförs via e-post och/eller eventuella bilagor.

Eventuella ytterligar förfrågningar uppmanas att skicka till viveca.heinonen@meas.fi

Rekisteriseloste

Registry Description

Tietosuojaseloste

Privacy Notice